Aquadus VVS AB grundades 2000 och har idag 38 anställda med en omsättning på ca 86 miljoner kr. Vi arbetar mot fastighetsbolag, industriföretag, bostadsrättsföreningar och enskilda fastighetsägare. Aquadus utför även energibesparingsåtgärder i fastigheter, optimering av värmesystem, installation av värmepumpar, installation och byte av fjärrvärmecentraler och värmepannor.


Sedan januari 2019 ägs bolaget till 100 procent av Instalco Intressenter AB.
Instalco omsätter ca 9 miljarder och äger för närvarande ca 115 installationsföretag i Norden inom el, VS, ventilation, kyla, sprinkler och industrirör. 

 

Vill du veta mer om oss klicka här för att se vår digitala presentation.

https://www.sebroschyr.se/aquadusvvs/WebView/